BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ac745b4b-d01e-0129-1365-40087e000000 Time:2019-07-22T08:14:11.1024193ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9197515f-501e-0096-5b65-405a5d000000 Time:2019-07-22T08:14:11.1012988Z

中国网络电视台 >   > 绿色空间

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7d1ca918-001e-0060-3c65-407d4b000000 Time:2019-07-22T08:14:11.1024823Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年10月7日19:35
首播频道:CCTV-10
所属栏目:绿色空间
所属分类:探索台自然
关  键  字:

本期节目介绍了四十万年前的英格兰南部非洲匠人的后代海德堡人。他们已经和今天的人类在外形上没有大的区别,唯一的不同就是缺乏想象力。本期节目主要讲述人类祖先是如何发现自己的想象力。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:835fc04c-b01e-0072-1265-404957000000 Time:2019-07-22T08:14:11.1228964Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b66bce87-301e-008d-0d65-4074cf000000 Time:2019-07-22T08:14:11.1024431Z