BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a2eceb89-c01e-013d-46b8-0ecb1a000000 Time:2019-05-20T03:03:28.3237990ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ec9e9fd6-a01e-0088-4db8-0e80b0000000 Time:2019-05-20T03:03:28.3230853Z

中国网络电视台 >   > 绿色空间

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7d6762d3-201e-00dd-43b8-0e6bc7000000 Time:2019-05-20T03:03:28.3245119Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月5日19:35
首播频道:CCTV-10
所属栏目:绿色空间
所属分类:探索台自然
关  键  字:

在罗马帝国时期捕获的动物进行交易并非难事,但是这些动物的运输距离却十分遥远,如在罗马圆形大剧场参加格斗的动物是在遥远的非洲之角埃塞俄比亚被捕获的,先由陆路运输到红海港口,然后再到苏伊士运河,带到陆地向西走160公里到尼罗河,再到亚历山大港,另外一条还有海路。海上航行是最具挑战性的,尤其是对大象。罗马斗兽场的斗争只是为了给观众带来原始而野蛮的快感。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bffdddbe-a01e-0104-15b8-0e8bbe000000 Time:2019-05-20T03:03:28.3409178Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f525204f-701e-0106-41b8-0e8944000000 Time:2019-05-20T03:03:28.3338705Z