BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ef988e4a-701e-002b-12b5-3d4cd1000000 Time:2019-07-18T22:08:08.0093153ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:35a99a00-701e-012f-12b5-3dff06000000 Time:2019-07-18T22:08:08.0091040Z

中国网络电视台 >   > 绿色空间

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cebd4b92-801e-0113-43b5-3d4bdd000000 Time:2019-07-18T22:08:08.0091671Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月8日19:35
首播频道:CCTV-10
所属栏目:绿色空间
所属分类:探索台自然
关  键  字:

在长达700年的时间,在罗马的圆形大剧场,数百万的动物被无辜伤害,不仅如此,罗马人还让动物变成世界上第一批撕咬者的贵族生活,罗马帝王的如此残忍,一旦成了角斗士,变无法主宰自己的生命,而刀光剑影的生活只为了自由,在无休止的杀戮中,动物没有了自由和尊严。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ab945858-601e-001d-67b5-3de183000000 Time:2019-07-18T22:08:08.0181388Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7c404dca-c01e-00fe-30b5-3d040c000000 Time:2019-07-18T22:08:08.0105548Z