BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ededa2c-401e-0105-4186-2a8a43000000 Time:2019-06-24T12:13:36.2316970ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:32ff3830-601e-0016-3c86-2af9f7000000 Time:2019-06-24T12:13:36.2321859Z

中国网络电视台 >   > 绿色空间

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8361d016-c01e-00dc-4186-2a6a3a000000 Time:2019-06-24T12:13:36.2311144Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年12月9日19:35
首播频道:CCTV-10
所属栏目:绿色空间
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:本期节目中介绍了地球上的冰川和冰原正在消失,科学家和学者正在进行这一项极限冰川调查,地球上二氧化碳的排放使得温室效应加剧,冰川不断消融,北美最大的哥伦比亚冰川正在不断消融,科学家们正在用不同的方法进行这测算,计算冰川消融的速度。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cf94f6dc-a01e-0029-1c86-2a4e2b000000 Time:2019-06-24T12:13:36.2982915Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ef0fd211-d01e-0004-3e86-2acdeb000000 Time:2019-06-24T12:13:36.2921624Z