BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7e13ab25-901e-002a-4cde-3c4d2c000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9495784ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2016dcfc-701e-00e7-6dde-3c2864000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9524974Z

中国网络电视台 >   > 科技人生

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:944d497b-f01e-00b9-76de-3cdb67000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9482330Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ab55e2e9-c01e-0010-6fde-3c0e8f000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9509519Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月4日21:55
首播频道:CCTV-10
所属栏目:科技人生
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:介绍做穿越爆心训练时,由于地势原因扰乱了军鸽定位的感知磁力线,使鸽子不能正确返回试验基地。但经过一段时间训练后,军鸽在核爆中强磁干扰下正常归返,并有几只还创下了直线2750公里回归老巢记录。(科技人生 2012年 第3期)

channelId 1 1 《科技人生》 20120204 军鸽飞翔 8d813cde5eb240c39bef35d92a9085e9 2 本节目主要内容:介绍做穿越爆心训练时,由于地势原因扰乱了军鸽定位的感知磁力线,使鸽子不能正确返回试验基地。但经过一段时间训练后,军鸽在核爆中强磁干扰下正常归返,并有几只还创下了直线2750公里回归老巢记录。 (科技人生 2012年 第3期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5e0ffcae-001e-0060-3bde-3c7d4b000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9860131Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6e7f31b8-801e-00f2-30de-3ceafd000000 Time:2019-07-17T20:30:41.9508213Z