BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:67e8dd8e-801e-00f9-0157-11f289000000 Time:2019-05-23T11:04:52.8827854ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:024b25c0-001e-00e3-4357-11dde6000000 Time:2019-05-23T11:04:52.8840341Z

中国网络电视台 >   > 科技人生

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ef50580-f01e-0031-1c57-1163be000000 Time:2019-05-23T11:04:52.9585054Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f80459bc-101e-007f-0c57-11a65b000000 Time:2019-05-23T11:04:52.9625386Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月5日21:55
首播频道:CCTV-10
所属栏目:科技人生
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:心脏外科医生程云阁,每周都要看望他即将出院的病人。他用多年行医经验将传统的开胸创伤,凝缩成三个微小的孔洞,为患有先天心脏病的患者们找回健康。本节目为您讲述心脏外科医生程云阁的行医之路。(科技人生 2012年 第16期)

channelId 1 1 《科技人生》 20120505 妙手补心 153f0fd4926a4327805b902b12d7c359 2 本节目主要内容:心脏外科医生程云阁,每周都要看望他即将出院的病人。他用多年行医经验将传统的开胸创伤,凝缩成三个微小的孔洞,为患有先天心脏病的患者们找回健康。本节目为您讲述心脏外科医生程云阁的行医之路。 (科技人生 2012年 第16期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4000e61e-d01e-0026-2657-11a3dd000000 Time:2019-05-23T11:04:52.9865945Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0fda6a99-301e-00af-0657-111af9000000 Time:2019-05-23T11:04:52.9684466Z