BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:99d8d2cc-b01e-0079-6914-f75123000000 Time:2019-04-20T00:59:01.7950083ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e576d452-e01e-0084-2114-f76e41000000 Time:2019-04-20T00:59:01.7926933Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3aac07a1-501e-0096-2c14-f75a5d000000 Time:2019-04-20T00:59:01.7937018Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年2月7日23:30
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目的主要内容:最早的剪纸实物发现于哪里?是否能够证明剪纸技艺的起源,新疆的剪纸艺术有着什么样的特色,又为什么能在全国独树一帜,丝路发现即将播出。(《丝路发现》 2011-02-07 《纸上春秋》(上))

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2c52d7aa-c01e-0093-4414-f7ae22000000 Time:2019-04-20T00:59:01.9354146Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:990168cd-f01e-00b9-2614-f7db67000000 Time:2019-04-20T00:59:01.8919438Z