BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e1057c50-801e-007a-5e50-135224000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6528970ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:37be8cd6-601e-0112-0350-134a20000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6532582Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8b2c0344-c01e-001b-1c50-1316fb000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6633715Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:be12a372-d01e-0069-7450-1367c5000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6667560Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月2日20:22
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:在巴里坤当地,为何会流传着先有关帝庙后有镇西城的说法?巴里坤众多的庙宇建于何时?又是因何而建?在历史上巴里坤曾有过多少种称呼?它们的含义又是从何而来?敬请关注。(《丝路发现》 20120102 《巴里坤》 上集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120102 《巴里坤》 上集 e2ea2e9640c84675a14e429ee788bbdb 2 本期节目主要内容: 在巴里坤当地,为何会流传着先有关帝庙后有镇西城的说法?巴里坤众多的庙宇建于何时?又是因何而建?在历史上巴里坤曾有过多少种称呼?它们的含义又是从何而来?敬请关注。(《丝路发现》 20120102 《巴里坤》 上集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1ad98a33-401e-012c-3c50-13fc01000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6763710Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f8c0f75f-001e-000d-1a50-13d765000000 Time:2019-05-25T23:19:52.6713670Z