BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cf2ea71e-001e-006b-63b4-0e653f000000 Time:2019-05-20T02:33:11.0744112ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a5cf5a53-101e-0056-13b4-0ed019000000 Time:2019-05-20T02:33:11.0754600Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5aeede63-501e-011a-27b4-0e5153000000 Time:2019-05-20T02:33:11.1020835Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:10d4e59b-201e-0092-0db4-0eafdf000000 Time:2019-05-20T02:33:11.1045952Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月3日23:25
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:在清朝诸多文献中,巴里坤为何会被称为巴尔库勒?这个名称有着怎样的含义?又是从何而来?在考古发现和各种文献研究中,巴里坤地名最早源于哪里?在如今又有着怎样的解释?敬请关注。(《丝路发现》 20120103 《巴里坤》 下集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120103 《巴里坤》 下集 5031b49c33f14a4fa58d90a12dfdffa5 2 本期节目主要内容: 在清朝诸多文献中,巴里坤为何会被称为巴尔库勒?这个名称有着怎样的含义?又是从何而来?在考古发现和各种文献研究中,巴里坤地名最早源于哪里?在如今又有着怎样的解释?敬请关注。(《丝路发现》 20120103 《巴里坤》 下集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4d188323-201e-00f4-2db4-0e1d85000000 Time:2019-05-20T02:33:11.2534200Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:eb89f9a1-501e-00d2-39b4-0e8631000000 Time:2019-05-20T02:33:11.1092718Z