BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:06490248-001e-0024-7868-40a127000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4140608ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5593dcc6-e01e-00a6-5c68-400077000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4152371Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40349d42-d01e-0122-5468-40100a000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4142018Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:30d13571-101e-00d5-7668-4070b4000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4147408Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月12日23:58
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:现在的吉木萨尔,东汉的金满城,元末明初的别失八里,究竟经历了一个怎样的演变过程?吉木萨尔的地名很可能在唐宋元时期就已经启用,吉木萨尔用现代维吾尔语翻译过来就是金满城的意思,而金满城是吉木萨尔在汉代的名称。吉木萨尔在蒙古语中又有着怎样不同的解释?土尔扈特人对此有何见解?两枚乾隆皇帝的印章又将诉说怎样不为人知的历史? (《丝路发现》 20120312 《吉木萨尔》第九集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120312 《吉木萨尔》第九集 349ffbc841fe490ea8559a90d72204c3 2 本期节目主要内容: 现在的吉木萨尔,东汉的金满城,元末明初的别失八里,究竟经历了一个怎样的演变过程?吉木萨尔的地名很可能在唐宋元时期就已经启用,吉木萨尔用现代维吾尔语翻译过来就是金满城的意思,而金满城是吉木萨尔在汉代的名称。吉木萨尔在蒙古语中又有着怎样不同的解释?土尔扈特人对此有何见解?两枚乾隆皇帝的印章又将诉说怎样不为人知的历史? (《丝路发现》 20120312 《吉木萨尔》第九集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:73e118d6-b01e-00fa-4368-40f18e000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4734168Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7e5dee51-501e-00bf-7868-402c1f000000 Time:2019-07-22T08:33:23.4139360Z