BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b22683b9-a01e-0104-24b1-3d8bbe000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6294341ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:12d8ded7-001e-00a7-10b1-3d018a000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6304909Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c5d83c05-501e-0078-23b1-3d50de000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6302475Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87178648-e01e-00e2-67b1-3ddc1b000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6298355Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月10日20:25
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:这张外国人绘制的地图透露出了那个时代怎样的信息?乌鲁木齐曾经的这些城门现在究竟是坐落在哪里?而这些城门又会为我们讲述当年迪化城一幅怎样的生活图景?敬请关注。(《丝路发现》 20120110 《乌鲁木齐》第五集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120110 《乌鲁木齐》第五集 b197e42953ee4027b34ea3d07c28bc55 2 本期节目主要内容: 这张外国人绘制的地图透露出了那个时代怎样的信息?乌鲁木齐曾经的这些城门现在究竟是坐落在哪里?而这些城门又会为我们讲述当年迪化城一幅怎样的生活图景?敬请关注。(《丝路发现》 20120110 《乌鲁木齐》第五集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ef7ea79e-701e-002b-16b1-3d4cd1000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6567770Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:84113a44-701e-0106-13b1-3d8944000000 Time:2019-07-18T21:39:32.6297729Z