BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9599e1f4-501e-00f0-011a-71e807000000 Time:2019-09-22T07:52:28.7753584ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a18b9854-a01e-004f-0a1a-71fc71000000 Time:2019-09-22T07:52:28.7765047Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ea497898-501e-0078-3a1a-7150de000000 Time:2019-09-22T07:52:28.7819584Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cc5de4b1-b01e-0132-2d1a-7126ec000000 Time:2019-09-22T07:52:28.7860603Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月3日17:29
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:京剧是我国的国粹,它的起源跟秦腔有着怎样的关联?旦角让男人扮演的原因是什么?花旦为什么最容易成名?秦腔花旦魏长生被乾隆封为格格之后,又是怎样的遭遇导致他被逐出京城?徽班进京又给京剧的演变带来了怎样的契机? (《丝路发现》 20120303 《京剧》上集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120303 《京剧》上集 4df02d771257494595dc3a2b117e1ce8 2 本期节目主要内容: 京剧是我国的国粹,它的起源跟秦腔有着怎样的关联?旦角让男人扮演的原因是什么?花旦为什么最容易成名?秦腔花旦魏长生被乾隆封为格格之后,又是怎样的遭遇导致他被逐出京城?徽班进京又给京剧的演变带来了怎样的契机? (《丝路发现》 20120303 《京剧》上集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ea3f5104-701e-010d-371a-719130000000 Time:2019-09-22T07:52:28.8068113Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c6b66cc8-001e-0120-401a-7112f0000000 Time:2019-09-22T07:52:28.7938133Z