BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:366638b0-b01e-00d8-4e1a-719fb8000000 Time:2019-09-22T07:49:29.5911222ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b88d00c1-401e-0082-2f1a-719939000000 Time:2019-09-22T07:49:29.5918691Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8d646183-a01e-00c7-6c1a-7144a8000000 Time:2019-09-22T07:49:29.5987058Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b5616311-001e-00ca-221a-71aba4000000 Time:2019-09-22T07:49:29.6014544Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月15日23:25
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目的主要内容是:三座巨石堆难道真的和成吉思汗有着特殊的关系?巨石堆的石材从何而来,石堆旁的柱状立石又是什么?我们的地名寻访能否最终找到石堆的真正主人呢?更多精彩内容,敬请关注本期节目。(《丝路发现》 20111215 《青河》第三集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20111215 《青河》第三集 afc672a6c13e4d16aa24a124dd1722f9 2 本期节目的主要内容是: 三座巨石堆难道真的和成吉思汗有着特殊的关系?巨石堆的石材从何而来,石堆旁的柱状立石又是什么?我们的地名寻访能否最终找到石堆的真正主人呢?更多精彩内容,敬请关注本期节目。(《丝路发现》 20111215 《青河》第三集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:18d56c1c-d01e-0004-171a-71cdeb000000 Time:2019-09-22T07:49:29.8123251Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ea2fee95-301e-010a-511a-7167b5000000 Time:2019-09-22T07:49:29.6051939Z