BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:852a989d-501e-00b4-13d2-10346b000000 Time:2019-05-22T19:11:26.1405825ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9faf396a-f01e-003a-1bd2-107bca000000 Time:2019-05-22T19:11:26.1409301Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d2c512b9-a01e-0126-17d2-10e588000000 Time:2019-05-22T19:11:26.1783733Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f08b32b8-301e-0086-7fd2-106cbb000000 Time:2019-05-22T19:11:26.1838900Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月9日23:57
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:回族老人正在演唱的《焉耆花儿》会有怎样的特点?在清末民初的这段时间,焉耆为何会逐渐成为回族的聚集地?焉耆回族自治县的成立又是否与此有关?更多节目内容,敬请关注。(《丝路发现》 20120209 《焉耆》第一集)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120209 《焉耆》第一集 5f55407e232c43959cba13025bfb1dff 2 本期节目主要内容:回族老人正在演唱的《焉耆花儿》会有怎样的特点?在清末民初的这段时间,焉耆为何会逐渐成为回族的聚集地?焉耆回族自治县的成立又是否与此有关?更多节目内容,敬请关注。 (《丝路发现》 20120209 《焉耆》第一集)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e8d75a08-c01e-005f-48d2-10ca97000000 Time:2019-05-22T19:11:26.2055716Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:54e239d2-001e-00e8-03d2-10c592000000 Time:2019-05-22T19:11:26.1861472Z