BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a0780038-201e-0137-7ecc-6dd293000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9715329ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:77febf9e-101e-0116-2fcc-6dbfa2000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9726017Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1bfe84b2-801e-003e-11cc-6d8e48000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9710468Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e688c58d-a01e-00c7-5dcc-6d44a8000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9705690Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月13日20:25
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:洪水退去,是一个什么样的古墓惊现于世?这片沿河而建的墓葬群的主人又会是谁?是怎样的群体曾经在这里繁衍生息?本期节目即将播出《一场洪水冲出的古墓》,敬请收看。(《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》 2d816f6790bc4131b9f5fdaf42b16346 2 本期节目主要内容: 洪水退去,是一个什么样的古墓惊现于世?这片沿河而建的墓葬群的主人又会是谁?是怎样的群体曾经在这里繁衍生息?本期节目即将播出《一场洪水冲出的古墓》,敬请收看。 (《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:487f41ba-c01e-013d-0dcc-6dcb1a000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9790757Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b992b59a-c01e-011f-56cc-6da52c000000 Time:2019-09-18T02:52:33.9712888Z