BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:14b3d0cf-d01e-008c-67b3-0e7532000000 Time:2019-05-20T02:25:32.8741964ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0046ecb1-001e-00ac-74b3-0e19fe000000 Time:2019-05-20T02:25:32.8752390Z

中国网络电视台 >   > 丝路·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a94219e4-f01e-011c-6cb3-0ea62b000000 Time:2019-05-20T02:25:32.9012828Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f488880a-a01e-010f-19b3-0e93ca000000 Time:2019-05-20T02:25:32.9070991Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月13日20:25
首播频道:新疆卫视
所属栏目:丝路·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:洪水退去,是一个什么样的古墓惊现于世?这片沿河而建的墓葬群的主人又会是谁?是怎样的群体曾经在这里繁衍生息?本期节目即将播出《一场洪水冲出的古墓》,敬请收看。(《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》)

channelId 1 1 《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》 2d816f6790bc4131b9f5fdaf42b16346 2 本期节目主要内容: 洪水退去,是一个什么样的古墓惊现于世?这片沿河而建的墓葬群的主人又会是谁?是怎样的群体曾经在这里繁衍生息?本期节目即将播出《一场洪水冲出的古墓》,敬请收看。 (《丝路发现》 20120113 《一场洪水冲出的古墓》)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a20ba0e2-101e-0030-41b3-0e6243000000 Time:2019-05-20T02:25:32.9312817Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2d5c04b5-c01e-0039-5eb3-0e78cd000000 Time:2019-05-20T02:25:32.9096480Z