BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cd8c32f8-b01e-0139-6256-f73e98000000 Time:2019-04-20T08:54:06.3143156ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a0f222c3-301e-0027-7e56-f7a220000000 Time:2019-04-20T08:54:06.3149708Z

中国网络电视台 >   > 创新无限

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6e957759-d01e-0040-2156-f71187000000 Time:2019-04-20T08:54:06.3152219Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年1月8日18:12
首播频道:
所属栏目:创新无限
所属分类:科教台科技
关  键  字:

坐落在北京东郊的植物工厂是一座类似航空母舰造型的玻璃建筑,在工厂里种植蔬菜没有土壤也不需要阳光,一颗生菜在30天内就可长成,并且品质极高不需要添加任何化肥和激素,本期节目将请来嘉宾为大家讲解这个未来植物工厂。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d1a5db7f-c01e-00fe-1456-f7040c000000 Time:2019-04-20T08:54:06.4536936Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4b878edf-201e-0055-3856-f7d31e000000 Time:2019-04-20T08:54:06.4187818Z