BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b9b8a084-e01e-0061-4582-2a7cb6000000 Time:2019-06-24T11:43:33.6794232ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1f2e177e-301e-0086-1982-2a6cbb000000 Time:2019-06-24T11:43:33.6780222Z

中国网络电视台 >   > 创新无限

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e5ec52ec-901e-006e-6f82-2a9140000000 Time:2019-06-24T11:43:33.6838610Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:15f003e2-401e-0067-3282-2a8bce000000 Time:2019-06-24T11:43:33.6877568Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月27日13:30
首播频道:CCTV-10
所属栏目:创新无限
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:本期节目介绍的创新项目是由辛卫民的社会化网络互动的网络营销平台项目。辛卫民将与嘉宾畅谈关于社会化网络互动的网络营销平台的前景和发展状况,并且阐述了网络营销平台的优势。(创新无限 2012年 第45期)

channelId 1 1 《创新无限》 20120327 电子商务新思路 38126f0e76c046be8dc13dfa758effd2 2 本节目主要内容:本期节目介绍的创新项目是由辛卫民的社会化网络互动的网络营销平台项目。辛卫民将与嘉宾畅谈关于社会化网络互动的网络营销平台的前景和发展状况,并且阐述了网络营销平台的优势。 (创新无限 2012年 第45期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3d7d1a1b-d01e-00c8-6d82-2aa95e000000 Time:2019-06-24T11:43:33.7235951Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aa09a548-001e-0042-6682-2a137d000000 Time:2019-06-24T11:43:33.7113779Z